ORO SE DO BHEATHA ´BHAILE (Traditional / Arr: Galleon)

Chorus:
Oro se do bheatha abhaile,
Oro se do bheatha abhaile,
Oro se do bheatha abhaile,
Anois ar theacht an tSamhraidh.

Se do bheatha a bhean ba leanmhar,
Do be ar gcreach tu bheith I ngeibhinn,
Do dhuichi bhrea I seilbh mBearlach,
's tu diolta leis na nGallabh.

Ta Grainne Mhaol ag teacht thar saille,
Oglaigh armtha lei mar garda,
Gaeil iad fein is ni Ghaoill na Spainnigh,
Is chuirfear ruaidh air Gallabh.

A bhui le Ri na bhFeart go bhfeicim,
Mura mbeinn beo in a dhiadh ach seachtain,
Grainne Mhaol agus mile gaiscioch,
Ag fogairt fein ar Gallabh.